Kierownictwo Jednostki

Dyrektor: mgr Adrian Bochnia
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Leszek Kłębukowski
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych: mgr Jacek Maternia